ארכיון יומי: יוני 7, 2009

עינוי דין

 

 

מקצוע עריכת הדין נועד בכדי להואיל, לתקן, להיטיב או להגן על אחרים. ישנם בעלי מקצוע ולהם ניסיון רב שמשתמשים במקצועם בכדי לעשות בדיוק את ההיפך, לפגוע, להתאכזר, לעכב, להתעמר ולרמוס שלא בתום לב ובכוונה מכוונת, באנשים כשרים שלא עשו כל רע לאדם ולסביבה.

 

חז"ל אמרו שיש להיזהר מ"רשע", בראשי תיבות זה רופא, שוטר ועורך-דין. האם חז"ל מזהירים אותנו מעורכי דין? להיזהר מעורך דין!? זה שאמור לחולל צדק במהרה, זה שחייב לעזור לחלש? זה שחייב לראות את טובת הכלל בעיניים שוויוניות? כנראה שכבר אז, חז"ל ידעו מה שלאחרים לקח הרבה שנים ללמוד.

 

סבי ז"ל, משה יצחק מטלון, היה עורך דין והשתמש בכישוריו לעזור, לקדם ולפתור בעיות אפילו בין יהודים וערבים. ההפך ממנו, אני מכיר קרובים ורחוקים קשיי לב, שלמדו את מקצוע עריכת הדין ועוסקים בהיבטים הפוכים מזה של סבי, הם עוסקים ביצירת ריב ומדון, ברמיסה, בעיכוב ועיקוב, בנקמה ונטירה.

 

יכול להיות שהשימוש במלל (משהו מופשט) בניגוד למעשים בחומר (משהו פיזי) הכשירו אותם, את עורכי הדין, לשנות כיוונים, לעכב מה שיכול להיות מהיר, לנצח במשפט אבל לפגוע באדם, להוביל במאבק אבל לרמוס אחרים, לגבור על המתנגד אבל בדרך להעליבו. בתרגילים ובתכסיסים הם יוצרים מלחמות התשה, על ידי עיוות המלל הם מתעללים, מטעים ומרמים בכוונותיהם. השימוש במילים מאפשר להם לבלבל, לתעתע ולזגזג, מעשים שעיקרם שיבוש, כפייה, עינוי והחלשה של האחר.

 

חלקם מעורכי הדין פונים לפוליטיקה, רמה גבוהה יותר של רמייה, עיוות וגניבה. אין ספק כי עריכת דין ופוליטיקה, מקצועות המלל חסרי ההחלטיות, סוללים דרכים עקלקלות בכדי להשיג את אשר לא ניתן להשיג בדרכים ישרות.