ארכיון יומי: נובמבר 13, 2007

ברדיו – "מבוקר עד ערב"

 

ביום רביעי,

14.11.2007

בתכנית "מבוקר עד ערב",

גב. חיה בראל

משוחחת איתי,

משעה 07:05

בבוקר

ועד השעה

08:00

בבוקר,

בקול ישראל,

רשת א'- 

 97.2

ו-100.7