ארכיון יומי: נובמבר 2, 2007

עבודה

 

בבית חולים:

בחדר ניתוח בבית חולים מרכזי בעיר ישראלית שוכב חולה רדום, נושם. המנתח הראשי ישראלי ממוצא רוסי, הרופא המרדים גם הוא ישראלי ממוצא רוסי, שלושת האחיות ישראליות ממוצא רוסי. מוזיקת הרקע המנוגנת בחדר הניתוח היא מוזיקה רוסית קלאסית. כולם מדברים רוסית. הרופא המתמחה – יליד הארץ, ערבי – ישראלי שלא מבין מילה. הרופא המתמחה אמר לי: "אני מרגיש כאן כעובד זר"

 

במשרד מהנדסים:

בעל משרד מהנדסים בעיר מרכזית בישראל הוא ישראלי יליד הארץ. מנהל הפרויקט הוא מהנדס ישראלי ממוצא רוסי. שתי מהנדסות ישראליות ממוצא רוסי עובדות איתו. שני מהנדסים ממוצא רוסי, מבוגרים, עובדים באותו צוות. הנדסאי מתחיל ישראלי ממוצא רוסי עובד איתם. מוזיקת הרקע במשרד היא מוזיקה קלאסית רוסית. כולם מדברים רוסית. מהנדס מתמחה שעובד בצוות הזה – ישראלי יליד צרפת, עולה חדש שלא מבין מילה. המהנדס המתמחה אמר לי: "אני מרגיש כאן כעובד זר".