ארכיון יומי: אוקטובר 19, 2007

אנחנו

 

אנחנו מבקרים,

ארעיים, חולפים.

לא תמידיים.

פרח!

 

בחירה,

פרח צומח,

פרח נובל,

פרח אדום,

פרח צהוב,

פרח ירוק,

 

פרח חזק,

פרח חלש,

נראה, שקוף.

 

הושט יד!

שב, הקשב.

למד, חשוב.

עזור, חלץ.

 

הכול פתוח לבחירה

ואם נרצה מאוד,

ללא סעד,

ללא עזרה,

נהייה פרח שחור!