ארכיון יומי: ינואר 13, 2007

New Acropolis Museum, Too Big, Too Clean

 

New Acropolis Museum בעיר אתונה, ינואר 2007, צילום: יוסי מטלון

 

המוזיאון החדש גדול מאוד, מאוחד מידי, לא שבור מספיק, חסר פרטים. מצד אחד, הוא ממעיט מהחשיבות ההיסטורית של המקום ו"כובש" לעצמו שטחים ומבטים, הוא ממעיט מחשיבות הקיים וההיסטורי לטובת "האני" העכשווי. אין הוא משתלב בשטח מכל בחינה אפשרית, לא בקנה מידה, לא בחומר ולא במרחבים שהוא מכיל בתוכו ויוצר סביבו. מצד שני, הוא מנסה לכבד את הממצאים הארכיאולוגיים שנתגלו בחפירות. לדעתי זה מעט מידי, זה רק בכדי לצאת ידי חובה, זה מגיע ממקום שבו הוא נותן מעט מאוד למקום ולוקח ממנו הרבה מאוד, יותר מידי הרבה.

את המאמר ניתן לקרוא כאן!