ארכיון יומי: דצמבר 1, 2006

מורכבות אורגאנית

אני סבור כי כל אדם חייב וצריך לכבד את חברו ואת סביבתו שלו ושל חברו. זה יכול להיות הן במרחב הציבורי והן במרחב הפרטי.  אני בטוח כי זלזול בכבודו  של האדם ושל מקומו, הם השתקפות ישירה של העם שחי באותם מרחבים פתוחים וסגורים, ציבוריים ופרטיים.
 

לאור העובדות והמציאות המלוכלכת שקיימת סביבנו בכל פינה, בכל סמטה ובכל רחוב,  יש לאסור על כל  אדם לעשות את צרכיו  ולירוק במרחבים השייכים לכלל הציבור או לפרט מסוים. לא ייתכן שחצרות בתים יהפכו לשירותים ציבוריים, עצים ועמודים  ישמשו בני אדם לצורך עשיית צרכיהם. אפילו אם אין שירותים ציבוריים בכל העיר, יש לכבד את המרחב הכללי וגם חשוב ליצור שירותים ציבוריים במקומות הומי אדם .
 
המרחב הפתוח לא ישמש כזירה למריבות מילוליות ופיזיות בין אדם לאדם. אסור לאפשר לכל אדם ללא הבדלים כל שהם, להשליך אשפה במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי.  לא יתכן שהולכי רגל ייקחו חלק במחזה הזה, אין אנו רוצים לראות ולשמוע את פעולת האדם היורק בשדרות העיר. כמו כן אין אנו רוצים לצפות באדם שמקנח את אפו ומזהם את מדרכות וספסלי העיר. יש להעניש כל אדם שרוצה להרוס את הריהוט העירוני הציבורי.
 
חשוב לחוקק חוקים, חשוב להעניש ולהראות לכל מי שעדיין אינו מבין, כי הסביבה הפתוחה, המרחבים הציבוריים שייכים לכלל הציבור ואין רשות לאחר לשנות את הסטאטוס הזה על ידי זיהום המרחבים בזיהומים ובהפרשות שונות.  מי שמלכלך את הסביבה יחשב שעבר על החוק  וישפט באופן כואב, באופן שיכאיב לו בכיסו. זיהום הסביבה משקף  את התייחסות העם לעצמו ולסביבתו. לכלוך פיזי נוצר מלכלוך מנטאלי, מלכלוך הנמצא בעורקיו של העם. 
 
ניתן לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני על רשימות חדשות באתר. להרשמה לחצו כאן.