ארכיון יומי: מרץ 14, 2006

ביקורת אדריכלית – לאן? (חלק ב')

 

הביקורת של מבקר האדריכלות על המבנה, עוברת להמונים דרך כתיבה ולעיתים גם דרך תכניות טלוויזיה או רדיו. תפקיד הבחינה הביקורתית המתבצעת על ידי איש מקצועי ומנוסה, היא ללמוד, להבין, לבדוק, ולאחר מכן להציג את השקפתו ודעתו כלפי המבנה הנשפט, בשפה ברורה ומובנת לכל. הוא חייב להראות בדרך פשוטה את מכלול הגורמים המשפיעים על עיצוב המבנה ולעמת אותם בצורת השוואה עם התוצאות הסופיות, תוצאות בהירות בעומקים וברבדים שונים. בכל הרמות ובכל המבנים ישנם הרבה גורמים וכוחות שמשפעים על התוצאה הסופית.  אחריות רבה נמצאת בידי המבקר, האדריכל/העיתונאי. אחריות וכוחות אלו הוגשו לו בגין היותו מבין ובקיא בנושא, בגלל שיש לו את ההשכלה המתאימה, הניסיון והידע המקצועי הנרכש, שמכשיר אותו לתפקיד של מבקר ארכיטקטוני משפיע, אדם שאפשר לכבד את דעתו, מבקר שלא עושה דברם של אחרים. המעסיקים שלו צריכים או יותר נכון, חייבים לסמוך עליו ולתת לו את הכלים, כמו לכל עיתונאי, הנחוצים להוציא מידיו מוצר איכותי ושלם.
 
אחריות מבקר אדריכלות מתחילה כבר בשלבי העיצוב והתכנון המקדימים, עליו לבחון את התכנון הקונספטואלי (אם יש בכלל), לבחון את יעילות ועלות המבנה, אסתטיקה, השפעות על הסביבה, חוק, השפעות חברתיות, דת ומדינה, מסרים חברתיים, כלכליים ופוליטיים, חללים ומרחבים, תנועה פנימית וחיצונית של אדם ורכב, חומרים, תאורה, מערכות, השפעות אקלימיות, תשתיות, עירוניות (אורבאניות)  ועוד מרכיבים רבים אחרים השונים באופיים מפרויקט לפרויקט. מבקר אדריכלות, בוחן לא היסוס או מורא כיצד כל הגורמים הללו מוצאים איזון ומשתלבים היטב במוצר הסופי. ערך חשוב לא פחות שנמצא בתוך הביקורת האדריכלית לבניין כלשהו, נמצא ביכולתו של המבקר להעביר את רגשותיו כלפי הבניין, לידיעת הקוראים.
 
אפשר ורצוי להעביר ביקורת (חיובית ושלילת אובייקטיבית ובונה) בשני מצבים. הראשון יהיה כמובן לפני הקמת המבנה, לקראת תחילת/אמצע שלב התכנון הראשוני ,Post Preliminary Design Evaluation. בפעם השנייה, זה יקרה לאחר הקמת המבנה ואיכלוסו,  Post Occupancy Evaluation.
 
ברור כי ביקורת שנעשתה עוד בשלבי התכנון הראשוניים, טובה יותר למבנה המבוקר. ברור כי ביקורת טרום-בניה תעזור למבנה העתידי כי "הנייר יכול לסבול את הכול" ושינויים יכולים להתבצע ללא כל בעיה או הוצעה כספית מיותרת. לעומת זאת, ביקורת על מבנה גמור, סגור מבחינת המערכות שלו, טובה בהרבה מזו הראשונה שמגיבה רק לשרטוטים, צילומים ומודלים. בחינה מסוג זה לא תוכל לעזור למבנה שכבר הוקם. ואין לנו יותר את הכלים הנחוצים לשנות את הצרכים הפרוגרמאתיים והקונספטואליים, (אם היו), שעזרו לתכנן ולעצב אותו. בחינה מדוקדקת כזאת יכולה וצריכה לעזור למתכננים בגיבוש אסטראתגיה ארכיטקטונית נתאימה למבנים הבאים. התוצאות יכולות לשמש כלי תכנוני למבנים חדשים ולתכנונים עתידיים. ההערכה שנוצרת מאלמנט מוחשי ובנוי מגיבה מיידית בהנחיה מדויקת ואמיתית יותר. 
 
ביקורות אדריכליות, על ידי מבקרים מקצועיים, לא תמיד מחמיאות למתכנן הערים, לאדריכל ולמעצב הפנים. החקירה הזאת מגיבה למשהו מוחשי וקיים, למשהו פיזי שעומד מולנו ואין באפשרותנו למחקו, להחביא אותו או לקרוע את רצועות הבטון שממנו הוא עשוי. במבנה נוכח וקיים, הביקורת מגיבה לגוף תלת- מימדי, לדבר עצמו שעומד זקוף מולנו, לדקלראציה ארכיטקטונית (אם יש). הביקורת הזאת תעזור להגיע להחלטת עתידיות הקשורות לסביבה העתידית הנבנית כמעט בהווה. העיצוב וההחלטות הקריטיות יתגבשו לאחר בחינת הכישלונות וההצלחות של הסביבה הבנויה. על המבקר להציג ולפרוס לפני רבים ככל האפשר, את דעתו בכל אחד מתהליכי הבנייה האורבאנית והפרפריאלית, דעה עניינית ומגובשת תוכל לדחוף את האדריכלות הישראלית לרמות גבוהות יותר. בביקורתו העוצמתית והאובייקטיבית, מבקר אדריכלות שמכבד את עצמו ומקובל על ידי הרוב, יכשיר את המקצוע התכנוני הזה לקראת נסיקה גבוהה. בחינה עשירה ומעמיקה של המבנים, תגרום להתרוממות מקצועית שתמחק את הדעה הקדומה הנמוכה שיש לאחרים כלפי המקצוע הנפלא והיצירתי הזה.

 

ואת ביקורת אדריכלית – לאן? (חלק א') אפשר לקרוא:  כאן

ביקורת אדריכלית – לאן? (חלק ג') אפשר לקרוא: כאן