ארכיון יומי: אוקטובר 27, 2005

קטע ממאמר שלי בבחינת בגרות בעברית

הקטע נלקח מהמאמר "אדריכלות נעולה" .

לא שאלו אותי וגם לא ביקשו את הסכמתי..בכל זאת!

 

סוג הבחינה – א. בגרות לבתי-ספר על-יסודיים

ב. בגרות  לנבחנים   אקסטרניים

                                                             שאלון מותאם

                                                                               מועד הבחינה: קיץ תשס"ה, 2005                                                                   מספר השאלון: 011108; 211  

עברית: לשון, הבנה והבעה

שאלון ב' – מותאם

מבחן מחברת

 

    משך הבחינה: שלוש וחצי. 

    מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

חלק I – הבנה והבעה      50 נקודות

      פרק א': הבנה      20 נקודות

      פרק ב': הבעה      20 נקודות

      פרק ג': טקסטים מן המקורות    10 נקודות 

חלק II – תחביר      25 נקודות 

חלק III – מערכת הצורות     25 נקודות

      פרק א': שאלות חובה     10 נקודות

      פרק ב': שאלות בחירה     15 נקודות

סה"כ        100 נקודות 

…………………………………………………………………………………..

 

…..והשאלה היא:

/המשך בעמוד 12/

השם

23. לפניכם קטע, ובו 5 שמות מודגשים

בניין שגרירות ארה"ב בתל אביב החליף את צורתו ואת אופיו בהתאם לאירועים

ולנסיבות. פעם הוא היה פתוח, אוורירי וחי וביטא את רוח הדמוקרטיה

האמריקאית, אולם כיום הוא נראה כמו מוסד אפרורי. מעצבי המבנה אטמו

את כל מה ששקוף.  החומות מכל צידי הבניין נבנו כתוצאה מפחד,

ותפקידם לספק הרגשה של ביטחון או הגנה ממשית. יש כאן ביטוי

אדריכלי לשינויי הזמן והמקום.

(לפי "אדריכלות נעולה" מאת אדריכל יוסי מטלון)

א. מיינו את השמות בטבלה לפי דרך התצורה שלהם.

ב. ציינו בראש הטבלה את דרך התצורה.