ארכיון יומי: ספטמבר 27, 2005

ניו יורק ביום טוב!

 

אז בארה"ב לא הכול זוהר, גם בניו יורק המבריקה והמלוטשת. את זה אנחנו כבר יודעים. "קתרינה" המחישה לנו שאם אין לך מספיק ממון, חייך שווים לאפס. לחלל הם כבר הגיעו, להלחם בכל קצוות תבל הם מסוגלים אבל, לדאוג לאזרחים, זכויות סוציאליות, בזה הם קצת חלשים. החלשים יהיו חלשים ויושארו חלשים כי אין עזרה. הפערים בין העשיר (שזה משהו בלתי מוגדר, לעושר אין גבול) לבין העני (גם זה בלתי מוגדר, ראו את התמונות המצורפות), לא ניתנים לגישור, לא על ידי הפרט ולא על ידי הכלל ולא על ידי הממשלה, כי אין היא רוצה בזה. האנרגיות של המרחב, האופי של המקום לא חפץ ביצירת שוויון, מרכיבי המקום השורשיים, יוצרים פערים סוציאליים שאינם ניתנים לגישור.

 

צילומים: יוסי מטלון