ארכיון יומי: ינואר 4, 2005

פארק אזורים – בנין מספר 4

בדרך כלל  אני לא נוהג להציג כאן מבנים שהשתתפתי בתכנונכם. אני מציג כאן מבנים ונושאים אחרים שמעניינים אותי ועשויים לעניין את כלל הקוראים. הפעם החלטתי לחרוג מנוהג זה ואני מביא את בנין מספר 4 בפארק אזורים.
 
אני עושה זאת כי הייתי אדריכל אחראי למבנה המשרדים הזה. בניין זה שולב במאמר ברבעון "אדריכלות ישראלית" גיליון מספר 58  שפורסם בחודש אוגוסט בשנת 2004. שמו של עבדכם הנאמן, שהיה כאמור אדריכל אחראי לפרויקט הזה נשמט מהמאמר ומהתמונות של הבניין שצורפו אליו . יתרה מכך, קרדיט ניתן לאדריכל אחר שעובד באותו מקום, משרד מור אדריכלים. למעלה משנה וחצי הייתי האדריכל האחראי של הפרויקט הזה. עסקתי בתכנון, עיצוב, תיאום ופיקוח. הייתי אחראי לכל דבר הנוגע בפרויקט. עסקתי בכל ההיבטים של הפרויקט, החל מהתכנון הראשוני, הכנת תוכניות עבודה, ניהול ישיבות תאום, דרך רישוי הפרויקט  ועד לפרטים האחרונים.
 
לאחר ששלחתי מכתב לעורך "אדריכלות ישראלית" שהוא גם כותב המאמר, והצגתי בפניו את העובדות, הוא התנצל בפני ופרסם תיקון בגיליון מספר 59 שפורסם לאחר מכן.
 
אז הנה, בנין מספר 4 בפארק אזורים.

צילומים: יוסי מטלון