ארכיון יומי: אוקטובר 21, 2004

גרפיטי-פוליטי בשיינקין

,קירות הרחוב, כמו לוח מודעות
 .מציגים כל מיני דעות
 ,בשיינקין, אחת לכמה שבועות
 .הן מתחלפות
.התוכן והדעות מועברים בעזרת גרפיקות שונות
 
,למרות ההבדל הצורני והתוכן הדומה
,הן תמיד מופיעות על הבמה
,עם הרבה תפאורה 
,בצורה חפוזה, שקטה
!עושות מהומה לא קטנה
ונשארות בתרדמה
.עד להתפרצות הבאה
 
    
    
    
    
צילומים: יוסי מטלון