ארכיון יומי: ספטמבר 9, 2004

כל המוסיף גורע

ממש, אבל ממש לא יאומן ובלתי יתואר. הורסים כל דבר טוב, אונסים את הסביבה ואת העתיד. מגלחים את הירוק, ממיתים את החי, גורמים לזיהום, שטחי חלחול נאטמים, האספלט השחור מחליף את הצמחיה הירוקה. בכתבתה בעתון "הארץ" מתאריך 9.9.2004,  אסתר זנדברג התמקדה הפעם בפרויקט מגורים.

המילים מתארות, מספרות את המציאות, לצערי זה  "סיפור אמיתי".

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=475844&contrassID=2&subContrassID=7&sbSubContrassID=0

ולמי שלא מנוי ב"הארץ",

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=475844